Работа в Австралия

Не се поколебавайте да проверите възможностите си дори и професията ви да не е сред тези на списъка, тъй като има много други професии, но ние сме упоменали само...
 
Австралия бързо се превръща в любимо място на хора от целия свят. Заявките за виза и емиграция към Зеления континент се трупат ежедневно и във все по-големи...
 
Австралийското данъчно облагане за физически лица е гъвкаво и съобразено изцяло с възможностите на данъкоплатците. Границата на необлагаемия годишен доход се...
 
Здравното осигуряване в Австралия се дели на два главни сектора - болнично и общо, известно още като спомагателно или допълнително. То покрива например дентално и...