Synch1

начална страница

зона за потребители

безплатно онлайн интервю

Подробна оценка

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

Относно

Контакт

Бизнес визи за Австралия

Временна виза за собственици на бизнес

Бизнес визи за квалифицирани кадри – нови правила от 1-ви март 2003г.

Виза за висши мениджъри

Визи с право на работа в Австралия

Основна информация за миграцията на квалифицирани кадри

Студентски визи за Австралия

Основна информация за студентската виза

Списък на студентските визи

Регионални австралийски визи

Въведение в регионалните визи

Визи с право на работа в Австралия

Списък на изискванията за умения

Виза за миграция на квалифицирани кадри

Австралийски визи

Изисквания за австралийска виза – информация

Агенти по австралийски визи и имиграция

Процедура за получаване на австралийска виза

Работа в Австралия

Списък на квалифицираните професии

Визи с право на работа в Австралия

Австралийска виза с право на работа

Работа в Австралия

Работа и условия на труд в Австралия

Данъци в Австралия

Здравеопазване и здравно осигуряване в Австралия

Австралийски визи

Класификация на австралийските визи

Визи с право на работа в Австралия

Спонсорирана от работодателя миграция

Туристически визи за Австралия

Електронна туристическа виза за Австралия

За Австралия

Австралия: Страната на възможностите

Получаване на австралийско гражданство

Предимствата на австралийското гражданство

Постоянно пребиваващи в Австралия

Най-основното за кандидатстването за виза и пристигането в Австралия

Клиентите за нас

Показания на клиенти за Synch1